Globalt medborgerskab

Velkommen til siden for det faglige fokusområde: Globalt medborgerskab. I bunden finder du de seneste projekter, som er skabt af skoler, der arbejder med globalt medborgerskab. Her finder du også undervisningsforløb til grundskolens indskoling, mellemtrin og udskoling samt gymnasiet.

Formålet med globalt medborgerskab er at styrke eleverne i at kunne påtage sig en aktiv rolle i mødet med og løsningen af globale udfordringer samt at kunne bidrage aktivt til en mere fredelig, tolerant og inkluderende verden.

Globalt medborgerskab indebærer en oplevelse af, at man tilhører et større samfund og en fælles menneskehed. Det lægger vægt på politisk, økonomisk, social og kulturel gensidig afhængighed og indbyrdes forbundethed mellem det lokale, det nationale og det globale.

Uddannelse for globalt medborgerskab sigter at være transformativ. Det betyder, at eleverne tilegner sig viden, færdigheder, værdier og holdninger, som er nødvendige for, at de kan bidrage til en mere inklusiv, retfærdig og fredelig verden.

 

Kontakt netværkskoordinator for Global Medborgerskab:

Gitte Cannon

Mail: Gca@tradium.dk

Undervisningen giver os en indgående forståelse af, at vi er forbundet som borgere i det globale samfund, og at vores udfordringer er indbyrdes forbundne.
Skolerne i netværket

Undervisningsmateriale for grundskoler

Her finder du spændende undervisningsforløb om globalt medborgerskab.

Spændende undervisningsmateriale i globalt medborgerskab til indskoling, mellemtrin og udskoling.
Forløbene og materialet er udviklet og sammensat af Dorthe Nielsen.

undervisningsmateriale migration og ulighed

Undervisningsmateriale for gymnasier

Med udgangspunkt i temaet “Ulighed og globalt medborgerskab” ser fagene biologi, matematik, historie, engelsk og samfundsfag nærmere på ulighed, hvilke former af ulighed, der findes og hvad konsekvenserne er.

 

Forløbene og materialet er udviklet af lærere fra Egaa Gymnasium og redigeret af Dorthe Nielsen.

Om interkulturel kompetence

Det faglige tema ‘Interkulturel kompetence’ favner over det brede internationale samarbejde i UNESCO-ASP.

Fokus for teamet er at udvikle en international dimension i undervisningen med udgangspunkt i de historiske og nutidige problemstillinger, som knytter sig til UNESCO’s indsats for globalt medborgerskab.

For at mennesker kan leve sammen, forstå hinanden og skabe nødvendige og bæredygtige læsninger sammen, er det vigtigt at vi i en global verden besidder interkulturelle kompetencer. Det vil sige, at vi er i stand til at sætte os i andres sted, at vi kan forstå kulturel kompleksitet og er i stand til at indgå i fordomsfrie dialoger.

Med indførslen af de 17 verdensmål bliver det aktuelt og synligt, at vi og ikke mindst de unge aktive lokale og globale medborgere lærer at begå os i sammenhænge, som er præget af mangfoldighed og diversitet.

Arkiv for undervisningsmateriale
Arkiv for undervisningsforløb

Om menneskerettigheder

Det faglige tema ‘Menneskerettigheder’ sætter fokus på menneskets universelle krav til rettigheder.

Den 10. december 1948 blev verdenserklæringen om menneskerettigheder vedtaget ved FN’s generalforsamling. Erklæringen er en international ramme, der skal sikre det enkelte menneskes krav til fundamentale rettigheder.

Gennem uddannelse belyser temaet betydningen af den globale aftale om menneskerettighederne, samt de udfordringer som opstår, når aftalen brydes.

Arkiv for undervisningsforløb
Arkiv for undervisningsmateriale